Αποστολή Δωράν SMS
SMS για Κύπρο
Συνδεδεμένα Μέλη
Μαζικά SMS
Νέα Συνδεδεμένα Μέλη


Αν έχετε ιστοσελίδα ή blog, και θα θέλατε να προσφέρετε στους επισκέπτες σας ένα τρόπο να στέλνουν SMS από την ιστοσελίδα σας, τότε μπορούμε να σας πληρώνουμε 50p (0.71 Ευρώ) για κάθε SMS που παραλαμβάνεται.

Αυτή η προσφορά επεκτείνεται τώρα σε κάθε χώρα στο δίκτυό μας, συμπεριλαμβανομένου του Ην. Βασίλειου, Γαλλίας, Ισπανίας, Νοτίου Αφρικής, Ολλανδίας, Ελβετίας, Βελγίου, Γερμανίας, Σουηδίας, Πορτογαλίας, και Νορβηγίας. Άρα έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε SMS από την ιστοσελίδα σας σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω χώρες, και να πληρώνεστε κάθε φορά που ένα SMS παραλαμβάνεται.

Σύνδεσμος Κειμένου
Αποστολή Δωράν SMS

Facebook
Facebook SMS

Φόρμα
Αποστολή Μηνύματος SMS
Προς Κινητό :
Προς Όνομα :
Από Κινητό :
Από Όνομα :
Μήνυμα :
T&CΥπάρχοντα Συνδεδεμένα Μέλη
Όνομα Χρήστη :

Κωδικός :
Διαφημίσεις

Διεθνείς τόποι για δωρεάν SMS: UK |Ireland |Australia |Germany |Austria |Switzerland |France |Belgium |Spain |Portugal |Czech Republic |Netherlands |Sweden |South Africa |Norway |Malaysia |Denmark |Estonia |Poland |USA |Slovakia |Latvia |Lithuania |Finland |Serbia |Romania |Russia |Greece |Cyprus |Hong Kong |Slovenia |Israel |Hungary |Italy |Luxembourg |